Werkwijze

Werkwijze

 Hoe zie ik mezelf als gastouder(opvang)?

Aandacht, ontwikkeling, interactie, samen doen en zelf spelen.

Ik stel mijn hart open (open lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, uitstralen dat ze welkom zijn en dat je ervoor ze bent; om te troosten, spelen, oplossen van probleempjes) en bouw daardoor een vertrouwensband op met de kinderen.

Door er veel op uit te gaan, ontstaan er vaak spontane gebeurtenissen. Kinderen bedenken van alles.  Zo lopen ze op een molshoop en praten we er over met elkaar, laat thuis plaatjes zien van het diertje. Vanaf een geluidswal is er mooi uitzicht op het verkeer en een grote hijskraan aan de overkant. Maar je kan er ook op en af rennen en achter de bomen verstoppen die er beneden staan. Voorlezen is ook een activiteit die je met elkaar doet en enthousiast ontvangen wordt. Zowel de kinderen als ikzelf kunnen er helemaal in opgaan. Bijvoorbeeld het boek Dikkertje Dap, terwijl we de bladzijden omslaan zingen we het liedje. Het verhaal naspelen door rollenspel of bij kleine kinderen het verhaal nadoen met knuffels. Ook is er regelmaat, wat weer rust en duidelijkheid geeft. Op die manier maken we er met elkaar elke dag een aardig feestje van!

Rust, duidelijkheid en regelmaat, maar ook levendigheid. Ze klinken cliché maar zijn wel belangrijk. Dit bied ik in een stabiele en huiselijke sfeer. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn.

Elk kind heeft zijn eigen manier van ontwikkelen op basis van aanleg en talent. Hierbij is het belangrijk dat ik aandachtig en oprecht naar de kinderen kijk en tijdig nieuwe activiteiten aanbied. Met ruimte voor autonomie, fantasie en interesse.

Dit doe ik onder andere door te werken met:

 • Verschillend knutselmateriaal
 • Interactief voorlezen (laten benoemen, vragen stellen en rollenspel)
 • Activiteiten buiten (elke dag naar buiten)
 • Zingen/muziek en dansen
 • Uiteraard . . . waar verder m.b.t. speelgoed behoefte aan is.
  Zie foto’s: knutsel, speelgoed, tent, tuinkussens.

Persoonlijk vindt ik het heerlijk om veel buiten te zijn; wandelen met onze hond, spelen in 1 van de nabijgelegen speeltuintjes of we spelen en ontdekken gewoon bij ons in de achtertuin.

Ruimte voor Autonomie, Fantasie en Interesse.

KIKI: (logo nog toevoegen)

Ik werk met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) KIKI (Kansen In KInderen). KIKI is het VVE-programma speciaal ontwikkeld voor gastouders. Zo kan ik mijn werk professioneler uitvoeren. Hier doe ik ideeën en inspiratie op. KIKI werkt met thema’s. Er zijn onder andere: woordkaarten, versjes met gebaren, tips voor voorleesboekjes, YouTube-filmpjes en te ondernemen activiteiten die gerelateerd zijn aan het betreffende thema. De kinderen vinden het boeiend en beleven hier veel plezier aan. Ze doen bijvoorbeeld de gebaren graag na. Elke maand pas ik mijn thematafel hierop aan, bijvoorbeeld: Zwaailichten, Seizoenen, Circus.

Ik stimuleer hiermee:

 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Rekenprikkels

KIKI is er voor kinderen vanaf 3 maanden.

Voor ieder kind schrijf ik op wat zij of hij elke dag heeft gedaan, welke ontwikkeling mij opvalt en grappige uitspraken of uitingen. Het schrijven zal ik regelmatig aanvullen met foto’s en filmpjes (alleen bestemd voor de ouders) om de activiteiten te verduidelijken. Dit is meteen ook een leuke herinnering voor later.